achtergrondartikelen

CED groep


Leraar en leerling 
eigenaar van leerdoelen 


Om doelen te behalen is het van belang dat leerkrachten zich bewust zijn van de leerlijnen, de diverse domeinen binnen de vakgebieden en de leerdoelen die daaronder liggen. Dit om zicht te hebben op de te behalen doelen en de vrijheid te voelen deze op verschillende manieren te bereiken.

Algemeen DagbladLeerlingen de dupe van 'flauwekul'-lessen


Uit allerlei onderzoeken blijkt dat veel kinderen die van de basisschool afkomen slecht kunnen lezen, schrijven en rekenen. De Inspectie voor het Onderwijs meldde begin dit jaar nog dat een kwart van alle leerlingen aan het eind van groep 8 niet het minimale niveau schrijfvaardigheid haalt. Ze kunnen geen korte, eenvoudige teksten schrijven. Ook met lezen gaat het slecht, bleek al eerder: een kwart van de
15-jarigen kan geen brief van de overheid lezen.

Inspectie van het onderwijsDe staat van het onderwijs


Hoe kijken we over een jaar of tien terug naar de periode waarin we ons nu bevinden, en naar het onderwijs van afgelopen jaar? In ieder geval zal 2020 in ieders geheugen staan gegrift als het jaar waarin het land en ook het onderwijs geraakt werden door de coronapandemie. De periode waarin de samenleving nog eens extra besefte hoe belangrijk scholen eigenlijk zijn - voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten en voor hun welbevinden.

Inspectie van het onderwijsScholen ervaren verzwaring door wijziging
leerlingpopulatie vso


Besturen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaren sinds de invoering van passend onderwijs dat het onderwijs aan hun leerlingen zwaarder is geworden. Ze schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.