LVS

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Het digitale LVS is een gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem voor de vakken Werken aan Rekenen, Werken aan Nederlands, Werken aan Engels en Werken aan Stage & Loopbaan.


Voor het registreren van de leeropbrengst en het zichtbaar maken van het leerrendement van iedere leerling is het zeer raadzaam om gebruik te maken van ons LVS.


Zeker als u ook van plan bent om aan de hand van onze begintoets (nulmeting) te gaan werken. De begintoets is namelijk een onmisbare tool bij opbrengstgericht werken en het vormgeven van passend onderwijs.


inzicht 


'Wat kan ik eigenlijk allemaal leren op deze school?'

Het LVS biedt een school, leerlingen en ouders inzicht in de doorlopende (theoretische) leerlijnen.

continuïteit

'Wat bieden we als school aan? Aan welke leerlingen?
En wanneer?'

Het LVS structureert de imple- mentatie van de doorlopende leerlijnen binnen de organisatie.

eigenaarschap

'Ik ben best gemotiveerd als ik weet wáárom ik aan bepaalde doelen werk.'

Concerete en haalbare doelen stimuleren eigenaarschap en het nemen van verantwoordelijkheid tijdens het leerproces.

opbrengstgericht

'We doen zovéél maar waar zie ik de opbrengst terug? 

Met het LVS biedt u een transparant beeld van de doelen waaraan gewerkt wordt en de opbrengsten daarvan.

Lees meer over het leerlingvolgsysteem in onze brochure ...

Bestel het LVS
in één van onze webwinkels

LEERLINGVOLGSYSTEEM

BEGINTOETS

De begintoets is een nulmeting; een hulpmiddel om een inschatting te maken op welk ontwikkelingsniveau
de leerling zich op het startmoment bevindt.


De  leerling maakt de toets in het toetsboekje. De docent scoort de opdrachten in het LVS. Het systeem rekent uit of een leerling een onderdeel beheerst (> 80% norm).


Er ontstaat een  een helder overzicht van wat de leerling bij aanvang beheerst. Op basis van de toetsscores kan een individuele leerlijn gepland worden. 


NB: de beheerste modules worden door het systeem naar het module-LVS getransporteerd. Handig bij het plannen van de leerlijn!


Onderdeel wordt beheerst (> 80% score)

Onderdeel wordt nog niet beheerst (< 80% score)

Onderdeel is nog niet getoetst

LEERLINGVOLGSYSTEEM

MODULES

Deze module wordt beheerst (> 80% score)

Deze module is geoefend maar wordt nog niet beheerst (< 80% score)

Met deze module is de leerling op dit moment bezig. 

Deze module staat ingepland voor dit schooljaar,

Extra hulp in de vorm van rekenmachine of voorlezen. 

In het module-LVS kunt u de opbrengst van de modules en / of de afsluitende moduletoets invoeren. Indien u op de naam van een leerling
of op een module klikt dan verschijnt er een uitklapmenu. De onderdelen in het uitklapmenu corresponderen exact met de hoofdstukken in het moduleboek. Indien een leerling voor beheerste modules een certificaat ontvangt dan kunt u dit bevestigen door een vakje aan te vinken.
Tevens kunt u de uitreikdatum van het certificaat vermelden.

 

LEERLINGVOLGSYSTEEM

GEGEVENS EXPORTEREN

Op ieder gewenst moment kan de docent een leerlingrapportage genereren.


Per module wordt met behulp van de kleurcode de vordering aangegeven. Indien u een certificaatdatum voor een bepaalde module ingevuld heeft dan wordt deze automatisch in het overzicht getoond.


De vorderingen van een specifieke leerling (of een groep) kunnen worden opgeslagen (in PDF) of worden uitgeprint.