downloads

DOWNLOAD GRATIS LESMATERIAAL

Werken aan Rekenen

Werken aan Nederlands

Werken aan Stage & Loopbaan

VIND AL ONZE PRODUCTEN IN DE CATALOGUS

Werken aan Rekenen

Werken aan Nederlands

Werken aan Engels

Werken aan stage & loopbaan

PROEFKATERNEN  BEKIJKEN

Werken aan Rekenen

Werken aan Nederlands

Werken aan Engels

Werken aan stage & loopbaan

LEES MEER IN ONZE BROCHURES

BROCHURE - implementatieplan

Nieuw lesmateriaal schaf je niet zomáár aan. Waar houd je bij het uitkiezen en de aanschaf van een nieuwemethode rekening mee? 
In deze brochures geven wij een goed beeld van een mogelijke planning, aandachtspunten én een checklist.

BROCHURE - pilot

Hoe weet je of lesmateriaal geschikt is voor jouw leerlingen? De beste manier om dat uit te vinden is ... uitproberen!

In deze brochure vindt u meer informatie over het draaien van een pilot met ons lesmateriaal. 

BROCHURE - LVS

Om een helder overzicht te krijgen van de mogelijkheden, de te volgen leerlijn en de vorderingen van de leerling kan het digitale  leerlingvolgsysteem van
‘Werken aan…’ ingezet worden.

ONTVANG ONZE CATALOGI, PROEFKATERNEN EN BROCHURES PER POST