lesmateriaal

Begintoetsen

  • DOCENTENHANDLEIDING

In de docentenhandleiding van de begintoets vindt u een toetsinstructie, een correctiemodel en de normering. Met behulp van de begintoets kunt u eenvoudig een leerlijn samenstellen die past bij de leerbehoefte van iedere leerling.

  • LEERLINGVOLGSYSTEEM

De docent kan er voor kiezen om de begintoetsscores van de leerling handmatig te verwerken in een eigen overzicht of in het leerlingvolgsysteem dat door de school gebruikt wordt.  De docent kan de scores ook in het Werken aan-LVS invoeren. Het systeem rekent uit of een leerling een onderdeel beheerst (> 80% norm). Er ontstaat een  een helder overzicht van wat de leerling bij aanvang beheerst. Individuele- en groepsoverzichten zijn eenvoudig te generenen. 

  • LEERLINGMATERIAAL

De begintoets wordt afgenomen met behulp van een toetsboekje.

De begintoets bestaat uit opdrachten die representatief zijn voor het lesmateriaal.

 

Lesmateriaal per module

Alle modules van Werken aan ... bestaan uit een docentenhandleiding, leerlingmateriaal, moduletoetsen en certificaten.

WWW.WERKENAAN.NL
WWW.WERKENAAN.NL
Werken aan Rekenen [1P]
Werken aan Rekenen [1P]
Werken aan Nederlands [1P]
Werken aan Nederlands [1P]
Werken aan Engels
Werken aan Engels
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Rekenen [1P]
Werken aan Rekenen [1P]
Werken aan Nederlands  [1F]
Werken aan Nederlands [1F]
Werken aan Engels
Werken aan Engels
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Rekenen [1P]
Werken aan Rekenen [1P]
Lesmateriaal Nederlands [1P]
Lesmateriaal Nederlands [1P]
Werken aan Engels
Werken aan Engels
 Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Rekenen [1F]
Werken aan Rekenen [1F]
Werken aan Nederlands  [1F]
Werken aan Nederlands [1F]
Werken aan Engels
Werken aan Engels
Werken aan Stage & Loopbaan
Werken aan Stage & Loopbaan
  • DOCENTENHANDLEIDING

In de docenthandleiding zijn leerdoelen, uitleg over de opdrachten, antwoorden

en eventueel te hanteren strategieën opgenomen.


Omdat scholen uiteenlopende lesroosters en lestijden hanteren hebben wij in de docentenhandleiding géén vooraf uitgeschreven lessen opgenomen.

Scholen kunnen hierdoor gemakkelijk variëren in het lesstofaanbod (zowel voor individuele leerlingen als voor groepen). 


De docent geeft de eigen lessen vorm.
De inhoud van het lesmateriaal is zorgvuldig opgebouwd en eenvoudig in te zetten tijdens de les.  

  • CERTIFICATEN

Leerlingen die de mdouletoets met een score > 80% afrondt beheerst de aangeboden stof. De school kan ervoor kiezen om aan deze leerlingen een certificaat uit te reiken. 


  • LEERLINGMATERIAAL

Het leerlingmateriaal bestaat uit werkboeken met daarin een duidelijke structuur in de hoofdstukken, stapsgewijze opbouw  en een rustige lay-out. Afbeeldingen zijn altijd functioneel en afgestemd op de leeftijd.


Aan het eind van ieder hoofdstuk volgt er een evaluatiemoment in de vorm van een aftekenbalk.

  • MODULETOETS

Indien de leerling de leerstof voldoende beheerst dan kan de leerling de bijbehorende moduletoets maken. 

Van moduletoetsen zijn twee versies verkrijgbaar. Toets versie-A kan afgenomen worden na het afronden van de module. Voor een eventuele herkansing kan de toets versie-B worden ingezet. 

  • BUFFELWERK

Wat is buffelwerk?

Het buffelwerk is ontwikkeld voor het herhalen en onderhouden van eerder opgedane kennis en vaardigheden. Uit de praktijk blijkt dat het erg belangrijk is om eerdere opgedane kennis en vaardigheden te blijven herhalen.


Omdat leerlingen de inhoud van het buffelwerk eerder aangeboden hebben gekregen is het geven van een intensieve instructie niet noodzakelijk. De nadruk ligt voornamelijk op het  toepassen van kennis. 


Ook ons buffelwerk is verwerkt in modules. De titels komen overeen met de titels van de moduleboeken. 


NB: buffekwerk is geschikt voor leerlingen die de voorafgaande leerstof beheersen (op de begintoets of de voorgaande modules succesvol afgerond). 

Hoe wordt buffelwerk in de praktijk gebruikt?

Als herhaling of verdieping

Om kennis op te halen


Als extra werk (als de leerling klaar is met andere lesstof)Gratis lesmateriaal| leerling|

Leerstof herhalen of verdiepen? Dat kan met onze gratis werkboekjes. Werken aan Rekenen

Werken aan Nederlands

Werken aan Stage & Loopbaan

Ondersteunend materiaal | docent |

Naast lesmateriaal ontwikkelen wij ook aanvullende en ondersteunende materialen voor docenten.

posters