in ontwikkeling

Nu in ontwikkeling:

Modules: 
Werken aan Rekenen | 1P - Tijd 3

Zodra het nieuwe lesmateriaal beschikbaar is leest u dat hier en in de webwinkel [www.werkenaanrekenen.nl]

Nu in ontwikkeling:

Modules: 
Werken aan Nederlands | 1P - Zinnen maken 2

Aanvullend materiaal:

Werken aan Nederlands |  werkboekjes om te herhalen of te verdiepen


Zodra het nieuwe lesmateriaal beschikbaar is leest u dat hier of in de webwinkel [www.werkenaannederlands.nl]

Nieuwe module | 1A Spelling 1

Nieuwe module | 1A Leesbegrippen

Nieuwe module | 1A Spelling 2

Nu in ontwikkeling:

Modules: 
Werken Engels| 1P - Getallen


De leerling leert:

  • de getallen van 1 t/m 10 in het Engels, gekoppeld aan alledaagse begrippen.
  • de getallen toepassen in korte zinnen.
  • zinnen koppelen aan een actie.
  • toepassen van de leerstof op een praktische manier.


Zodra het nieuwe lesmateriaal beschikbaar is leest u dat hier of in de webwinkel [www.werkenaanengels.nl]

Nu in ontwikkeling:

Modules: 
Werken aan Stage & Loopbaan | Voorbereiding op dagbesteding


In 2023 staat de ontwikkeling van een nieuwe module van Werken aan Stage & Loopbaan op de planning. Speciaal voor leerlingen die uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding.


In de module worden vaardigheden behandeld en geoefend die passen bij het uitstroomperspectief ‘arbeidsmatige dagbesteding’. Om de inhoud van de module goed aan te laten sluiten bij de praktijk, zijn we in overleg met collega’s uit het werkveld.