start

LESMATERIAAL VOOR
VSO EN PRAKTIJKONDERWIJS

PRAKTISCH | CONCREET | EFFECTIEF | OPBRENGSTGERICHT

Werken aan…’ is een initiatief van vier auteurs die zelf dagelijks op de werkvloer van het VSO en het Praktijkonderwijs te vinden zijn!


Sinds 2011 ontwikkelen wij samen lesmateriaal voor het VSO en het Praktijkonderwijs. Door onze praktijkervaring weten wij dat het vormgeven van praktisch en gedifferentieerd onderwijs  een uitdagende klus is. Daar helpen wij scholen graag bij!

Het lesmateriaal van 'Werken aan ... ' ondersteunt scholen in het aanbrengen van structuur binnen
de leerlijnen. En in het aanbrengen van differentiatie binnen de lessen. Het lesmateriaal wordt ontwikkeld op drie niveaus. Door het gebruik van concrete en alledaagse contexten sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan. 


Wij houden van opbrengstgericht, concreet en effectief onderwijs. Deze visie proberen we elke dag weer zo goed mogelijk te vertalen in ons lesmateriaal voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. 


schoolbrede aanpak begrijpend lezen

In deze brochure leest u ideeën en tips
over het schoolbreed aanbieden van korte leesinstructies in theorie- en praktijkvakken.

 

Zoals u wellicht begrijpt bevinden wij
ons momenteel in een drukke periode
met betrekking tot de levering van lesmateriaal voor het nieuwe schooljaar.


Wij gaan ervoor zorgen dat alle scholen
het lesmateriaal voor het aankomende schooljaar weer netjes op tijd ontvangen.


Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met onze aangepaste levertijden rondom de zomervakantie.


Het team van Werken aan... wenst u
een hele fijne zomervakantie toe!

'Elke leerling verdient goed lesmateriaal
op het juiste niveau!'


Werken aan
Rekenen


‘Wat moet ik hier doen? Ik snap er niets van… laat maar.’ ‘Is dit rekenen of Nederlands? Er staat zoveel taal…! '

Het rekenniveau van leerlingen op het VSO het Praktijkonderwijs is divers. Om opbrengstgericht te kunnen werken is aansluiten bij de behoefte van de leerling extra belangrijk. Dit ervaren wij dagelijks in onze eigen onderwijspraktijk.


Door het gebruik van teveel taal, onrustige bladspiegels en allerlei sommen door elkaar op één bladzijde raken leerlingen het overzicht snel kwijt. Met frustratie en afhaken als gevolg. 


De modulaire opbouw van Werken aan rekenen, met heldere en concrete doelen,  zorgt ervoor dat de docent in staat is om  de leerstof op maat aan te bieden. En de functionele layout van ons lesmateriaal is speciaal afgestemd op de doelgroep!


voldoet aan de
1F-referentiekaders


Werken aan

Nederlands


‘Weten wát je doet en wáárom je het doet geeft inhoud aan het leerproces.’

Voor leerlingen op het VSO en het Praktijkonderwijs is het ontwikkelen van een functioneel lees- en schrijfniveau niet vanzelfsprekend.
Invullen van formulieren, het schrijven of begrijpen van van een brief of het volgen van de ondertiteling op TV is vaak een uitdaging.


De opdrachten in het lesmateriaal van Werken aan... richten zich op het begrijpen en gebruiken van taal in praktische situaties.


De layout van al ons lesmateriaal  is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar. Géén kinderachtige plaatjes of teksten.
En concrete contexten die aansluiten bij de belevingswereld.


voldoet aan de
1F-referentiekaders


Werken aan
Engels


‘Als de Nederlandse taal al lastig voor je is.... hoe leer je dan een vreemde taal?’


Op televisie, op vakantie, in grote steden, in songteksten.... we horen en zien de Engelse taal overal om ons heen. Het lesmateriaal van Werken aan Engels is een goede opstap voor leerlingen die kennis maken met de Engelse taal. 


Een begrippenlijst, voorzien van afbeeldingen, visualiseert in ieder hoofdstuk abstracte woorden en begrippen. Leerlingen vinden het vaak spannend om Engels te spreken.


Om leerlingen te helpen met de uitspraak is een chattertable opgenomen. Hierin staat de uitspraak van de woorden uitgeschreven. Ook is er ondersteunend audiomateriaal beschikbaar.

voldoet aan de
Europese referentiekaders


Werken aan
Stage & Loopbaan


‘Hoe maak je een goede eerste indruk? Hoe bereid je je voor op je stage? Wat zijn jouw kwaliteiten en leerpunten?’


Werken aan Stage & Loopbaan biedt zowel een theoretisch kader als praktische opdrachten rondom arbeidsvaardigheden.
Door theorieopdrachten leert de leerling wáárom een vaardigheid belangrijk is voor de werksetting. 


De schoolse setting biedt een veilige omgeving om arbeidsvaardigheden te oefenen voordat de leerling deze gaat toepassen op stage. Daarnaast leren leerlingen tijdens de lessen van elkaar.


Door de leerling eerst goed op te leiden en daarna de transfer naar de praktijk te maken, is de leerling beter voorbereid het lopen van een stage.

voldoet aan de
SLO- en CED- leerlijnen (arbeid)