Leerlingmateriaal

Er zijn leerlingen die veel moeite hebben met rekenen.

Enkele voorbeelden van de moeilijkheid zijn: de opdrachten zijn  te moeilijk, bevatten te veel taal, de opdrachten grijpen terug op de basisbewerkingen die deze leerlingen niet geautomatiseerd hebben, of de leerlingen zijn gebaat bij veel herhaling en een hele geleidelijke opbouw. Voor deze leerlingen is 1 Praktisch bedoeld. Er zijn veel contextsommen, veel herhaling, de opbouw is heel geleidelijk en het materiaal bevat praktische opdrachten om te leren de opgedane kennis toe te passen.

De modulaire werkwijze zorgt ervoor dat er voor elke leerling een passende leerlijn samengesteld kan worden. Deze leerlijn kan zo vormgeven worden dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en daardoor passend is bij het uitstroomprofiel.