Moduletoetsen

Van alle modules zijn er moduletoetsen beschikbaar.

De leerling maakt nu het doorwerken van een module de moduletoets. Hiermee wordt getoetst of een leerling de stof die bij de module hoort beheerst. In de moduletoetsen wordt de beheersingsnorm 80% gehanteerd.