Begintoetsen

Om het niveau van de leerling in kaart te brengen is de begintoets ontwikkeld.

Deze toets heeft ook een modulaire opbouw. De modules worden getoetst middels een aantal vragen. De resultaten kunnen verwerkt worden in het LVS Werken aan.