Posters

Op 1 van de posters wordt  de modulaire opbouw van Werken aan Rekenen inzichtelijk gemaakt middels doelen.

De andere poster geeft een overzicht van de modules van Werken aan Rekenen gekoppeld aan DLE scores.