Lesmateriaal 1P

Er zijn leerlingen die veel moeite hebben met het aanleren van vreemde talen. 

Enkele voorbeelden van de moeilijkheid zijn: de opdrachten zijn  te moeilijk, de opdrachten bevatten te veel taal, of de leerlingen zijn gebaat bij veel herhaling en een geleidelijke opbouw. Voor deze leerlingen is 1 Praktisch bedoeld. De nieuwe begrippen worden aangeboden in praktische contexten en worden verwerkt door opdrachten te doen, er wordt veel herhaald en de opbouw is geleidelijk. 

De modulaire werkwijze zorgt ervoor dat er voor elke leerling een passende leerlijn samengesteld kan worden. Deze leerlijn kan zo vormgeven worden dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en daardoor passend is bij het uitstroomprofiel.