Aanvullend materiaal

Buffelwerk

Dit materiaal is ontwikkeld voor het herhalen en onderhouden van eerder opgedane rekenkennis en -vaardigheden. Uit de praktijk blijkt dat het erg belangrijk is om eerdere opgedane kennis en vaardigheden te blijven herhalen.

Deze boeken zijn ook modulair opgezet en de titels van deze boeken komen overeen met de titels van de module boeken. Deze buffelwerk modules zijn niet bedoeld ter vervanging van het lesmateriaal.

Posters

Overzichtsposter van alle modules 1P in beeld (gelamineerd A3)
Overzichtsposter van alle modules 1F in beeld (gelamineerd A3)
 

Kaartspel

Op een leuke interactieve manier sommen t/m 12 en sommen t/m 20 oefenen. Het getal in het midden van de kaart is het antwoord van de som. De 3 getallen die je voor die som moet gebruiken staan om het antwoord heen. Voor de som die je maakt gebruik je + en / of  –.

 

APP

Werken aan Rekenen ontwikkelde samen met A2 Automatisering een reken APP.
Door het aanbieden van deze APP kunnen de leerlingen rekenopdrachten maken in een aantrekkelijke digitale omgeving , is iets wat leerlingen aanspreekt.
De kennis die ze opdoen tijdens de rekenles kunnen ze in deze APP toepassen.
Binnen de APP is er de keuze om de competitie aan te gaan met andere spelers, dit kan op basis van tijd en van punten.
Echter, het is ook mogelijk om alleen de opgedane kennis te oefenen en toe te passen.

 

Digibord modules

De digibord modules maken het mogelijk om (klassikaal) instructie te geven, waarbij de eerste paar opdrachten op het digibord getoond kunnen worden. De opdrachten en instructies die hierin staan komen uit het lesmateriaal, hierdoor sluiten de instructies precies aan bij de verwerkingsstof.
Van elke modules is een aparte digibord module beschikbaar en worden gratis verstrekt.