Werken aan...' is een initiatief van auteurs die werkzaam zijn op het VSO - Praktijkonderwijs.
Jarenlange ervaring in het onderwijs zorgt ervoor dat de auteurs goed aansluiten bij de behoefte van leerlingen en docenten in het Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
De leerlijnen van 'Werken aan...' zijn stapsgewijs opgebouwd, de lay-out is helder en rustig en vaardigheden van de leerlingen worden geregistreerd.
Van alle leerlijnen van 'Werken aan...' is een digitaal leerlingvolgsysteem verkrijgbaar.

 

De werkwijze
Gestart wordt met het afnemen van de begintoets 1F Rekenen, Nederlands of Engels.
De docent krijg dm.v. de begintoetssoftware een helder beeld van wat de leerlingen al beheersen op 1F-niveau, en aan welke modules nog gewerkt kan worden.Er wordt op maat besteld en op maat gewerkt.

 

De leerling sluit een module af met een moduletoets. Indien de leerling de toets beheerst op 80% of meer dan ontvangt de leerling een modulecertificaat op 1F-niveau. Iedere module bevat: een docentenhandleiding (incl. digitaal LVS), een moduleboek, toets versie A, toets versie B, toetshandleidingen.

 

Nog overzichtelijker werken? Aftekenkaarten met daarop het volledige overzicht van alle modules zijn verkrijgbaar in de webwinkels.


  

        

s0vnef5z